Velkommen
til oss

Drivklinikken består av behandlere med solid akademisk bakgrunn og lang erfaring innenfor sine fagområder. Vi jobber mot at alle våre pasienter og kunder alltid skal føle seg ivaretatt og velkomne. Les mer om våre profiler og Drivklinikkens fasiliteter nedenfor.

lokalene

Drivklinikken har lokaler i nybygde Årneskvartalet - midt i Årnes sentrum. Lokalene vi fasiliterer er planlagt i samarbeid med Årneskvartalet, og er spesielt tilpasset våre behov og tjenester. Målet vårt er at lokalene skal føles innbydende og funksjonelle, både for deg som kommer for behndling og deg som kommer for trening.

Vi har seksjonert lokalene i to deler, henholdsvis for behandling og trening. Behandlingsdelen er skjermet og med eget venterom, mens treningsområdet er utformet for å oppleves luftig og åpent. Alle treningsapparatene er helt nye og av topp standard fra Techogym.

Vi er opptatt av at det alltid skal være hyggelig å komme til Drivklinikken, at lokalene alltid er i perfekt stand og at alle nødvendige fasiliteter er på plass. Velkommen til trivelig trening og behandling hos oss!

Co-Owner John Doe

Erlend

Min bakgrunn

Jeg er 50 år og er født på Brekstad i Trøndelag ytterst i Trondheimsfjorden. Allerede da jeg var 16 år visste jeg at jeg ønsket å bli fysioterapeut, så jeg flyttet hjemmefra for å begynne på idrettslinjen ved Oppdal videregående skole. Videre fulgte utdannelse i Berlin, før jeg flyttet tilbake til Norge og begynte å jobbe i kommunen. Som følge av et ønske om mer faglig utfordring valgte jeg etter hvert å ta en 5-årig utdannelse som osteopat. Etter dette gikk jeg bort fra en trygg arbeidsplass til en mer usikker tilværelse som privat næringsdrivende. I 2018 tok jeg videreutdanning som barneosteopat, et toårig deltidsstudium med avsluttende diplomoppgave.
Min erfaring
Etter 25 år som behandler har jeg opparbeidet bred erfaring innen behandling av mennesker i alle aldre, med et bredt spekter av lidelser og plager i muskel- og skjelettapparatet, samt symptomer fra indre organsystem og nervesystemet. Jeg pleier å si at det er mennesket bak jeg behandler og ikke selve diagnosen, og som hovedregel søker jeg derfor alltid etter årsak til plagene og ikke på selve symptomet eller diagnosen. Likevel har migrene og ulike hodepinetyper blitt en av de hyppigste årsakene til at pasienter oppsøker meg. Jeg behandler ikke sykdommer, infeksjoner eller patologiske prosesser, og samarbeider alltid med fastlege eller andre terapeuter ved behov. Jeg nøler ikke med å sende pasienter videre ved mistanke om patologier eller annet som ligger utenfor mitt kompetanseområde eller domene. Med fokus på hele mennesket, trening, et sunt forhold til kosthold, seg selv og balanse i fysisk og mental helse håper jeg å kunne bidra til å hjelpe flere folk som av ulike grunner har behov for behandling.
Det har alltid vært spennende for meg å utfordre meg selv til å gjøre ting annerledes og spontant.
Co-Owner John Doe

Christer

Min bakgrunn

Jeg er 51 år og er født i Oslo, men oppvokst i Ytre Enebakk tre mil utenfor. Jeg hadde en aktiv barndom som dannet grunnlaget for interesser innenfor idrett og helse også senere i livet. Etter endt grunnskole tok jeg fagutdannelse ved Kværner Brug, før jeg gjennomførte tre sammenhengende år i forsvarets tjeneste som ble avsluttet med ett års FN-tjeneste i Sør-Libanon. Gleden rundt fysisk aktivitet og helse fulgte meg hele veien, og fikk meg inn på fysioterapi-studiet i Oslo i 1995. Samme år gikk ferden til Nes og Årnes i forbindelse med etablering av familie. Etter fullført praksis på sykehus og i kommunehelsetjeneste var jeg heldig som direkte kunne inngå en kommunal avtale i vår nye hjemkommune ved årtusenskiftet.

Gjennom to forskjellige halvtårs-kurs har jeg økt kompetansen min innen manuell mobilisering, og videre har jeg tatt kursing i behandlingsformen Trykkbølge, som jeg har praktisert siden 2007. Med meg har jeg også nyttige erfaringer fra nesten tre års arbeid innen psykisk helse hos Recovery Akademiet i Hurdal, hvor jeg har jobbet med og veiledet pasienter fra spesialisthelsetjenesten innen fysisk aktivitet. Rollen er fungerende som et akutt og langsiktig tiltak i medisinnedtrapping, livsstilsendring og bedret metal helse. Jeg tar med meg alle disse erfaringene inn vår nye helsesatsing, Drivklinikken.
Min erfaring
Jeg har tatt med meg mange av mine erfaringer fra aktiv idrett på vann og på land inn i rehabilitering og måloppnåelse sammen med mine pasienter. Min erfaring er at mental tilnærming, samt riktig dosering av aktivitet og restitusjon, er like viktig og krevende hos vanlige aktive mennesker som hos idrettsutøvere. Selv om diagnoser er endel av helheten, er jeg aller mest opptatt av å se hele mennesket i funksjonnår jeg jobber med behandling. Jeg jobber med alle aldersgrupper og diagnostiserer rettet mot funksjon og mål. Tverrfaglig samarbeid er viktig, og jeg nøler aldri med å spille på kollegaer eller andre tilbud til det beste for pasienten. Etter nesten 20 år i tjeneste for Nesbuene og kommunen, med gode erfaringer fra pasientpraksis i Fys/ark-gården og senere Raumnesgården, gleder jeg meg nå til å ønske gamle og nye pasienter velkommen til helt nye lokaler med nytt utstyr iÅrneskvartalet fra tidlig høst 2021. Vi ser frem til mye målrettet og hyggelig helsearbeid med Nesbuer i årene fremover!